Voorlopige team indelingen seizoen 2018 – 2019

Beste voetballers van Sporting Almere.

In de bijlage treffen jullie de voorlopige team indelingen voor het seizoen 2018 – 2019 aan. Deze indelingen zijn voorlopig, hetgeen betekent dat er de komende perioden nog wijzigingen kunnen optreden en aan deze lijst geen rechten kunnen worden ontleend.

Teamindelingen 2018-2019 ( nieuwe versie 22-8-2018 )

Ook willen wij van de gelegenheid gebruik maken om te melden dat veel leden in de voetbal.nl applicatie hun profiel op “afgeschermd” hebben gezet. Een en ander betekent dat deze leden niet zichtbaar zijn als speler van een team bij de teampagina’s op de website maar ook dat wij als vereniging geen extra service kunnen bieden in het gebruik van de voetbal.nl App en alle andere nieuwe voorzieningen die de KNVB op dit terrein biedt en dat is natuurlijk erg jammer. 

Langs deze weg willen wij dan ook alle spelende leden oproepen om in de voetbal.nl applicatie hun profiel weer op “normaal” te zetten, zoals al eerder vermeld gaat het hier alleen om een vermelding van je spelers naam en foto en niet om het publiceren van andere gegevens als adres, telefoonnummers of e-mail adressen. Deze gegevens zijn nodig om team indelingen electronisch te kunnen publiceren en controle van spelerspassen mogelijk te maken.

Let op: Het zichtbaar maken van je profiel is geen verplichting, wanneer je niet vermeld wilt worden als lid van een team dan is dat je eigen keuze. Het beschikbaar stellen en uploaden van een goed gelijkende foto is echter wel verplicht omdat dit de scheidsrechter of wedstrijdleider in staat stelt je als speler te identificeren. Wanneer die identificatie niet mogelijk is kun je helaas dan ook niet deelnemen aan wedstrijden.

Via de link hieronder vindt je meer uitgebreide informatie en instructies hoe deze instellingen toe te passen.

Zichtbaarheid profiel in voetbal.nl